Danh mục

Bộ nội vụ
QC Tài liệu
QC hình ảnh hoạt động
Thư viện
Văn nghệ tk

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, hoạt động nào sau đây cần được các nhà trường tập trung hơn trong năm học 2014-2015:

Giáo dục hành vi hạnh kiểm

Nâng cao chất lượng giảng dạy - học tập.

Rèn kỹ năng sống, đặc biệt là bơi lội.

Tăng cường tổ chức tham quan, dã ngoại.

Tổ chức tốt dạy học 2 buổi/ngày ngay tại trường.

Ho tieu
Lưu ý khi mua hạt tiêu
Để những cung đường an toàn
Để những cung đường an toàn
Vai diễn cuối cùng
Vai diễn cuối cùng

Liên kết web

Trang chủ » Văn bản chỉ đạo

bau cu
chao mung nam hoc moi
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Biên bản kiểm tra tài chính học kỳ I năm học 2015-2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH TRA TÀI CHÍNH HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015 – 2016

Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 01 năm 2016, tại phòng Văn phòng Trường THCS Thái Phiên, chúng tôi tiến hành kiểm tra kiểm tra tài chính học kỳ I năm học 2015 – 2016.
* Thành phần gồm có:
1. Thầy Trần Anh Hải: BTCB – HT
2. Thay Đinh Thế Nam: CTCĐ
3. Thầy Nguyễn Tấn Vọng: Trưởng ban TTND
4. Thầy Thái Hồng Thống: Ủy viên ban TTND
5. Cô Võ Thị Thanh Lan: Ủy viên ban TTND
6. Cô Trần Thị Ngọc Khương: kế toán
7. Cô Nguyễn Thị Thu Hằng: thủ quĩ
8. Cô Nguyễn Thị Oanh: thũ quĩ chữ thập đỏ
9. Cô Võ Thị Toàn: Tổng phụ trách Đội

22/02/2016 Tải về
2 Quy chế dân chủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 85 ngày 11/8/2015)

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TP ngày 11/8/2015 của Hiệu trưởng Trường THCS Thái Phiên) - Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan ban hành kèm theo nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ;- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.Trường THCS Thái Phiên xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan như sau:

24/10/2015 Tải về
3 Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2020

PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ TRƯỜNG THCS THÁI PHIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:131/KH-TP Tam Thanh, ngày 01 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS THÁI PHIÊN
Lời nói đầu:
Trường THCS Thái Phiên đóng trên xã Tam Thanh thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, Trường được thành lập năm 1977 và qua nhiều lần đổi tên, nay mang tên Trường THCS Thái Phiên, Trường được tạo nên bởi sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và đã dìu dắt nhiều thế hệ học sinh trưởng thành hiện đang giữ những vị trí nhất định trong xã hội. Trường có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục nói riêng và cho địa phương nói chung, Trường đã trở thành niềm tin và điểm tựa cho học sinh và cha mẹ học sinh. Với thành tích trường đã đạt được là danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2010, đã khẳng định vị thế và thương hiệu của nhà trường.

01/09/2015 Tải về
4 Kế hoạch xây dựng trường chuẩn sau 5 năm, số 144/KH-TP

PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ TRƯỜNG THCS THÁI PHIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:144/KH-TP Tam Thanh, ngày 01 tháng 12 năm 2011KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN SAU 5 NĂMLời nói đầu:Trường THCS Thái Phiên đóng trên xã Tam Thanh thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng nam, trường được thành lập năm 1977 và qua nhiều lần đổi tên, nay mang tên Trường THCS Thái Phiên, Trường được tạo nên bởi sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và đã dìu dắt nhiều thế hệ học sinh trưởng thành hiện đang giữ những vị trí nhất định trong xã hội. Trường có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục nói riêng và cho địa phương nói chung, trường đã trở thành niềm tin và điểm tựa cho học sinh và cha mẹ học sinh. Với thành tích trường đã đạt được là danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2010, đã khẳng định vị thế và thương hiệu của nhà trường.Xây dựng Kế hoạch trường chuẩn sau 5 năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đảng và chính sách của Chính Phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường THCS trong thành phố Tam Kỳ phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập với các khu vực và thế giới.

01/12/2011 Tải về
5 KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015- 2016, Số: 148/KH-TP, ngày 01 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015- 2016 Tóm tắt kết quả hoạt động của nhà trường trong năm học qua1. Kết quả 02 mặt giáo dục

01/10/2015 Tải về
6 QUYẾT ĐỊNH V/v Phân công trực tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phân công trực tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THÁI PHIÊN

Căn cứ Quyết định số 37/TCCB ngày 24/7/1992 về việc thành lập trường THCS Tam Thanh và Quyết định 2619 /QĐ-CT ngày 30/6/2005 về việc đổi tên trường thành Trường THCS Thái Phiên của Chủ tịch UBND thị xã Tam Kỳ;
Căn cứ Điều lệ trường Trung học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường,

QUYẾT ĐỊNH:

18/02/2015 Tải về
7 UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 780/KH-GDĐT

UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 780/KH-GDĐT
Tam Kỳ, ngày 29 tháng 9 năm 2014


KẾ HOẠCH
Kiểm tra các hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2014-2015


Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc;
- Các cơ sở tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường;
- Giáo viên THCS tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

01/10/2014 Tải về
8 Số: 940/SGDÐT-VP V/v hướng dẫn thực hiện Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO

Số: 940/SGDÐT-VP
V/v hướng dẫn thực hiện Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 01 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Thủ trưởng:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;
- Các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú;
- Các trung tâm GDTX, GDTX-HN, GDTX-HN-DN.

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm (gọi tắt là Thông tư 17), thực hiện Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Quyết định 09), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:
I. Một số điểm cần lưu ý trong quy định về dạy thêm, học thêm
1. Giáo viên đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường không được dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đang dạy tại trường, trừ trường hợp giáo viên các trường phổ thông dạy thêm tại chính trường mình do hiệu trưởng nhà trường phân công.
2. Đối với học sinh tiểu học chỉ học 1 buổi/ngày, nếu các trường có tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền thì cũng phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Quyết định 09 và chỉ được dạy thêm, học thêm các nội dung về bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
3. Tại khoản 2, Điều 3, Chương I của Quyết định 09: “Các cá nhân không có bằng” được hiểu là: không đạt trình độ chuẩn được đào tạo tương ứng đối với từng cấp học và từng bộ môn mà mình tham gia dạy thêm.
4. Tại khoản 3, Điều 3, Chương I của Quyết định 09: “Giáo viên hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được phép tổ chức hoặc tham gia tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường” được hiểu là: các giáo viên này không được tổ chức hoặc tham gia tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường; tuy nhiên, các giáo viên này có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường do các tổ chức hoặc cá nhân ngoài nhà trường tổ chức khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.
5. Tại khoản 2, Điều 4, Chương 2 của Quyết định 09: “Và các đối tượng người học khác” được hiểu là: không phải học sinh đang học ở trường mình, nhưng có nhu cầu và nguyện vọng xin được học thêm tại trường.
6. Trong trường hợp không đủ cơ sở vật chất để mở lớp dạy thêm trong nhà trường, thì nhà trường được phép thuê mướn cơ sở vật chất (và chỉ được thuê mướn cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện theo quy định) của các cơ sở giáo dục khác để tổ chức dạy thêm, học thêm và chịu trách nhiệm quản lý các lớp dạy thêm, học thêm này như được tổ chức trong trường của mình.
7. Tại khoản 3, Điều 4, Chương II của Quyết định 09 có nêu: “Nhà trường có thể hợp đồng thêm giáo viên của các cơ sở khác hoặc giáo viên đã nghỉ hưu”. Để thực hiện được điều này, thủ trưởng đơn vị tổ chức dạy thêm, học thêm phải có hợp đồng bằng văn bản.
8. Để thực hiện được nội dung: “Hiệu trưởng nhà trường và Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, quản lý những người được mình đồng ý cho phép tham gia dạy thêm ngoài nhà trường”, thì yêu cầu các cá nhân tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải thường xuyên báo cáo bằng văn bản về tình hình dạy thêm của mình cho hiệu trưởng và chủ tịch UBND xã, phường (đối với giáo viên đang giảng dạy tại trường) và cho chủ tịch UBND xã, phường (đối với các đối tượng khác) theo yêu cầu của hiệu trưởng hay chủ tịch xã, phường.
9. Về việc thu và quản lý thu tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường, ngoài quy định học sinh thuộc diện hộ nghèo được miễn 100% tiền học thêm, đối tượng học sinh thuộc gia đình diện chính sách, hộ cận nghèo cũng cần có chế độ miễn, giảm phù hợp.
10. Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thực hiện theo Điều 4, Chương I, Quy định về dạy thêm, học thêm được ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

01/10/2014 Tải về
9 Công văn Số: 166 /SGDĐT- GDTrH V/v Hướng dẫn thực hiện nề nếp chuyên môn trong trường trung học

UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 166 /SGDĐT- GDTrH

Quảng Nam, ngày26 tháng 02 năm 2013
V/v Hướng dẫn thực hiện nề nếp chuyên môn trong trường trung học
Kính gởi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT, PTDT nội trú.

26/02/2013 Tải về
10 Bảng diểm thi đua của học sinh và CB-GV-NV

QUI ĐỊNH
Về việc khen thưởng học sinh cuối HKI và cuối năm học

10/05/2014 Tải về
11 Hướng dẫn Tổng kết tổ

PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS THÁI PHIÊN Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Số: 48./HD-TP Tam Thanh, ngày 12 tháng 5 năm 2014 V/v hướng dẫn Tổng kết tổ chuyên môn - Năm học 2013-2014 Kính gởi: Các tổ trưởng tổ Chuyên môn Để các tổ chuyên môn thực hiện tốt việc Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014. Nay nhà trường có một số định hướng như sau:

10/05/2014 Tải về
12 Mẫu báo cáo TK năm học 2013-2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014I. Đặc điểm tình hình của tổ:- Tổng số CB-GV-NV của tổ:……………..Nữ…………..- Nhiệm vụ được giao của từng thành viên:

10/05/2014 Tải về
13 Số: 543/TB-SGDĐT Về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Quảng Nam năm học 2014-2015

Căn cứ Qui chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, ban hành theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT, ngày 18/4/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

09/05/2014 Tải về
14 Ký kết phối hợp giáo dục học sinh giữa Nhà trường và Đồn biên phòng Tam Thanh

BẢN GHI NHỚ
Công tác phối kết hợp mô hình “Bộ đội biên phòng chung tay tham gia vào sự nghiệp giáo dục trên địa bàn biên phòng”


Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ, qui chế hoạt động của Đồn Biên phòng và Trường THCS Thái Phiên; Căn cứ tình hình công tác giáo dục trên địa bàn biên phòng trong thời gian qua và những năm tiếp theo. Đồn Biên phòng Tam Thanh và Trường THCS Thái Phiên thống nhất ký kết Bản ghi nhớ công tác phối kết hợp mô hình “Bộ đội biên phòng chung tay tham gia vào sự nghiệp giáo dục trên địa bàn biên phòng” như sau:

03/05/2014 Tải về
15 THÔNG TƯ số 30 Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

30/04/2014 Tải về
16 Thông tư Số: 29/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

30/04/2014 Tải về
17 Hướng dẫn Số: 660/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT

Kính gửi : Các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 22/10/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (sau đây gọi chung là giáo viên trung học). Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể một số nội dung việc đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (sau đây gọi tắt là Chuẩn) như sau:

30/04/2014 Tải về
18 Hướng dẫn Số: 630/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các thông tư quy định: Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011), Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học (Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 8/4/2011), Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009) và Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010), sau đây thống nhất gọi là Thông tư Chuẩn cấp trưởng.

30/04/2014 Tải về
19 Thông tư Số: 430/BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 430/BGDĐT-NGCBQLGD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

Kính gửi : Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Ngày 22/10/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi tắt là Chuẩn hiệu trưởng). Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể một số nội dung việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường trung học theo Chuẩn hiệu trưởng như sau:

30/04/2014 Tải về
20 CV 325 của Phòng hướng dẫn ĐGXL CBGVNV 2013-2914

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học
và THCS trên địa bàn thành phố


Để đánh giá đúng trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường thực hiện một số nội dung sau:
1. Đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên:

30/04/2014 Tải về
21 Trích Hướng dẫn Số: 46 /KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học

CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Số: 46 /KTKĐCLGD-KĐPT
V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013
Kính gửi:
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng;
- Các đại học, trường đại học có trường phổ thông;
- Các trường phổ thông trực thuộc Bộ.
Để triển khai kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt (sau đây gọi chung là trường trung học) được thuận lợi và đúng quy định, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn xác định yêu cầu (nội hàm) và gợi ý tìm minh chứng cho các chỉ số trong từng tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học ban hành theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Cụ thể như sau:
Phần I

23/04/2014 Tải về
22 Công tác phối kết hợp mô hình “Bộ đội biên phòng chung tay tham gia vào sự nghiệp giáo dục trên địa bàn biên phòng”

Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ, qui chế hoạt động của Đồn Biên phòng và Trường THCS Thái Phiên; Căn cứ tình hình công tác giáo dục trên địa bàn biên phòng trong thời gian qua và những năm tiếp theo. Đồn Biên phòng Tam Thanh và Trường THCS Thái Phiên thống nhất ký kết Bản ghi nhớ công tác phối kết hợp mô hình “Bộ đội biên phòng chung tay tham gia vào sự nghiệp giáo dục trên địa bàn biên phòng” như sau:

17/04/2014 Tải về
23 Công văn Số: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông,
cơ sở giáo dục thường xuyên CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng;
- Các đại học, trường đại học có trường phổ thông;
- Các trường phổ thông trực thuộc Bộ.
Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT). Để giúp các cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn như sau:
Phần I
TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC

Tải về
24 Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 42/2012/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục
và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục
phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

18/04/2014 Tải về
 
tdnb
dalseo
QC video
Cổng thông tin điện tử TP Tam Kỳ
Office
QC nội bộ

Video

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016

Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 461

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3105

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 967578